@JindrichMarek

Zabývám se středověkými rukopisy a knižní kulturou.

I deal with medieval manuscripts and book culture.

cuni.academia.edu/JindrichMarek (plné texty některých článků, cizojazyčná resumé knih)

cuni.academia.edu/JindrichMarek (full texts of some articles, summaries of books)

Moje osobní stránka na webu Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK (výuka).

My personal page on sites of Institute of Information Science and Librarianship, Faculty of Arts, Charles University (lectures).

Google Scholar profile

 

Reklamy